Allmänt om geocaching

5025900536_63b531a057_bGeocaching är en friluftsaktivitet som liknar skattjakt. Aktiviteten kommer från USA och har funnits ungefär sedan år 2000. Ordet kommer från geo som betyder jord och beskriver aktivitetens globala natur och cache kommer från både engelskans ord för fånga, catch, samt it-världens memory cache. Aktiviteten går ut på att man för nöjes skull söker gömmor via gps som har placerats ut av andra deltagare. Dessa gömmor kallas för cacher och finns tillgängliga på internet.

En cache ska vara gömd på ett sådant sätt att en utövare kan finna den och den består av en behållare. De ska i regel inte vara nedgrävda men placerade så att en person som inte utövar geocaching inte kan snubbla på den. Cachens storlek varierar och kan vara gömd både i natur och stadsmiljö. Har man hittat en cache ska man notera i sin loggbok och lämna den som man hittade den.

Det finns många olika sorts gömmor. En del är enkla att finna och man behöver endast följa gps-punkten. De svårare kallas för multi cache och innebär att man behöver finna flera cacher innan man finner den rätta där man exempelvis behöver svara på gåtor för att få tillgång till gps-koordinaterna.

För att veta om det finns gömmor i närheten behöver man internetuppkoppling och det finns mängder av olika koordinater för gömmor att finna på internet. Dessa är utspridda över hela världen.

Regler för geocaching i Sverige

Naturvårdsverket har bedömt att det är förenligt med allemansrätten att placera ut och leta efter geocachare så länge det finns någon som sköter om geocachen och så länge markägaren har gett sitt tillstånd. Det finns dock undantag, man får exempelvis inte placera gömmor på åkrar och planteringar om risken finns att växterna kan ta skada. Det är inte heller tillåtet att placera gömmor på exempelvis fornlämningar och naturreservat.