Sporten klättring innebär precis som namnet antyder att man klättrar upp för olika underlag. Idrotten kan utföras både utomhus i det vilda och inomhus på så kallade klätterväggar.

Klättringens historia

sport-204547_960_720Klättringen som sport anses allmänt vara uppfunnen av Engelskmannen Walter Parry Haskett Smith. Detta efter att han besteg Napes Needle i slutet av 1800-talet. Till Sverige kom klättersporten först 1930 då den importerades av Emmerich Rossipal från Österrike.

Det finns ett antal olika kategorier av klättring på idrottsnivå, de vanligaste av dessa beskrivs nedan.

Olika typer av klättring

  • Traditionell klättring – kallas även för trädklättring och det innefattar klättring där man inte använder sig av bultar utan placerar säkringarna själv. Dessa säkringar är exempelvis gexentrics, trimmas, kilar och kamkilar som placeras i sprickor.
  • Sportklättring – man kan säga att sportklättring är motsatsen till traditionell klättring eftersom den utövas där det redan finns placerade säkringar och förankringspunkter. Sportklättring utövas alltså oftare på beprövat underlag än traditionell klättring.
  • Bouldering – innebär att man klättrar upp för klippblock med en så kallad crash pad på marken som skyddar vid eventuellt fall. Sporten har vuxit snabbt världen över till följd av att det krävs betydligt mindre utrustning än vid andra former av klättring
  • Alpin klättring – är ett samlingsnamn för den klättring som sker i alpin miljö. Denna typ av klättring karaktäriseras av dess växlande väder och underlag såsom is, klippor och snö. I Sverige sker alpin klättring främst på Kebnekaise.

Klättring och utrustning

  • Hjälm – Man använder hjälm vid klättring för att skydda vid eventuellt fall, men framförallt för att skydda sig mot stenar som faller ner. Det finns många olika sorters hjälmar man kan använda men de vanligaste är alpinhjälm och sportklätterhjälm.
  • Karbinhake – används till att sammanlänka säkringar och rep.
  • Borrbultar – används som förankringspunkt på släta ytor där man inte kan använda sig av andra säkringar som exempelvis kamkil eller hexentrics.