Ordet orientering har sitt ursprung ur gamla religiösa seder då man ansåg att öster var det viktigaste väderstrecket eftersom Jerusalem låg i öst. Att orientera innebar att man fann ut var öster fanns, därmed “orienterade” man sig.

run-1610187_960_720Idag är orientering även en friluftsaktivitet och en sport som härstammar från Norden. Den uppkom genom militärövningar på 1800-talet och blev ett internationellt fenomen på 1960-talet i och med att mer pålitliga kompasser uppfanns. En förutsättning för att orientering ska kunna utföras är att det finns plats att utföra den på. Eftersom den ofta sker i skogen är Sverige en ultimat plats eftersom Sverige har allemansrätt och väldigt mycket skog.

Orientering går ut på att leta sig fram i främmande mark med hjälp av karta och kompass så fort som möjligt. På en orienteringsbana är kontrollpunkter utplacerade där man markerar genom en stämpel på ett papper. Stämplarna har särskilda mönster som bevis för att man verkligen har varit vid kontrollpunkten. Dessa kontrollpunkter markeras av en slags skärm med de typiska färgerna vit och orange. Idag finns även digitaliserade kontroller då man använder en sk. SI-pinne.

Den största och mest kända tävlingen inom orientering kallas för O-ringen. Den avgörs årligen på olika platser i Sverige och orienterare från hela världen deltar. Den pågår under sex dagar i juli varje år. Det är överlägset flest svenskar som segrat i tävlingen och därutöver en del andra nordbor.

Orienterarsjukan

Det har varit 17 personer som har avlidit i den så kallade orienterarsjukan genom åren vilket är ett samlingsnamn på ett antal sjukdomar som drabbar orienterare. Förklaringen till detta fenomen är vanligen att bakterien twar har legat bakom. På senare år har dock forskning indikerat att det troligaste är bakterien bartonella som har legat bakom. Hypotesen är att smittkällan finns i naturen och att de kommer från djur och insekter, detta eftersom dödsfallen endast har förekommit inom idrotten orientering.