Fiske är en av de viktigaste och äldsta metoderna för människan att samla in föda. Sportfiske innebär till skillnad mot vanligt fiske att man fiskar i rekreationssyfte istället för att målet är att samla föda. Vanligtvis kastar man vid sportfiske tillbaka fisken i vattnet efter att man har fångat in den.

fishing-1081734_960_720Den vanligaste och troligen äldsta typen av fiske är att meta. Det innebär att man använder ett spö med en genomskinlig tråd med en krok på. På kroken fäster man ett bete som vanligtvis är mask. ovanför kroken finns ett så kallat flöte som är en skållad nappindikator. Flötet ligger och flyter vid vattenytan och dras ned under vattnet om man har napp.

Ett annat vanligt sätt att fiska är så kallat spinnfiske som innebär att man använder ett spö med en lång tråd som brukar vara mellan 50 och 200 meter. I änden av tråden fästs ett så kallat fiskedrag som används som bete. Fiskedraget kastas sedan ut och vevas sedan tillbaka. Förhoppningsvis nappar då en fisk på betet. Spinnfiske skiljer sig från att meta då man inte lika ofta får napp men däremot större fisk då man väl får napp. Det finns mängder av olika tekniker man kan använda sig av för att locka fisken att nappa på betet. Fiskedragen skiljer sig också beroende på vad för sorts fisk man är ute efter.

Idag finns det massor av olika varianter när det kommer till fiske och det förekommer även tävlingar där det ofta gäller att få så stor fisk som möjligt av en viss sort. Är man intresserad av att börja med sportfiske kan man ta kontakt med en lokal fiskeklubb eller fråga om tips i en fiskebutik. Det finns också fiskeresor man kan åka på där man kan ägna sig åt fiske med professionella guider både i Sverige och utomlands.